آب به عنوان منبع آرامش

 

استفاده از جکوزی به صورت منظم احساس بی وزنی به شما می دهد و فشار را از مفاصل، رباط ها و ستون فقرات دور می کند. شما به سرعت کاهش هر گونه درد را احساس خواهید کرد، به خصوص بعد از ورزش یا اگر از مشکلات مفاصل خود رنج می برید.