کلید محافظ جان جکوزی و جلوگیری از خطر برق گرفتگی

کلید محافظ جان

اگر به هر دلیلی برق وارد بدنه و سیستم جکوزی شود کلید محافظ جان عمل میکند و برق را قط میکند.این قطعه مانع از برق گرفتگی و آسیب دیدن فرد استفاده کننده از جکوزی می شود. اگر برق به هر دلیلی دچار نوسان شود کلید محافظ جان عمل می کند و باعث می شود که موتور جکوزی و تجهیزات دیگر دچار آسیب نشود. شرکت آیرال در همه جکوزی ها از کلید محافظ جان به صورت اجباری استفاده می کند.