موتور جکوزی

یکی از مهمترین اجزای هر وان جکوزی موتور آن است. شرکت آیرال از موتورهای ویرپول آمریکا استفاده میکند که تحت لیسانس آمریکا است و در ترکیه مونتاژ میشود. موتور جکوزی دو خصوصیت مهم دارد، یکی دبی و یکی هد موتور است.

دبی موتور جکوزی

دبی موتور حجم آبی است که در هر دقیقه وارد جکوزی میشود. دبی موتور جکوزی های ساخت آیرال ۳۵۰ لیتر در هر دقیقه است.

هد موتور جکوزی

منظور از هد موتور این است که اگر شما یه موتور پمپ رو روی زمین قرار بدهید و یک شلنگ به آن وصل کنید که از آب یک استخر یا برکه مکش کند، ارتفاع آب به چه مقدار فواره میزند به سمت بالا، مثلا 10 متر یا 12 متر. اکثر موتورهایی که در بازار هستند هد 10 تا 10.5 متر هستند ولی جکوزی های ساخت آیرال هد موتور 12.5 هستند. هر چقدر هد موتور قوی تر باشد شما ماساژ بهتری خواهید داشت یعنی جکوزی آیرال نسبت به جکوزی های دیگر ۲۵ درصد ماساژ بهتری به شما ارائه میدهد.