سیفون اتومات وان جکوزی چیست؟

سیفون وسیله ای که کف جکوزی کار گذاشته میشه تا آب جکوزی رو تخلیه بکنه یعنی اینکه شما برای تخلیه آب جکوزی نیاز هست که دستتون رو ببرید کف جکوزی و اونو فشار بدید تا اینکه آب جکوزی تخلیه بشه. اما با سیفون اتومات نیازی به اینکه شما دستتون رو ببرید کف جکوزی ندارید و با چرخوندن ولومی که بالای جکوزی قرار داده شده به راحتی آب جکوزی تخلیه میشه و شما میتونید دوباره جکوزی رو آبگیری بکنید. شرکت آیرال از سیفون اتومات در همه جکوزی ها استفاده میکنه.